Koloniale forviklinger

Flensborgs kolonihistorie er tæt knyttet til dansk kolonihistorie. Frem til 1864 var Flensborg en del af Danmark. I denne tid var Flensborgs købmænd involveret i handel med kolonivarer fra de danske kolonier i Caribien. De profiterede af den transatlantiske handel med slavegjorte mennesker, som blev deporteret fra Afrika til Caribien og tvunget til at arbejde på plantagerne i systematisk slaveri. I det følgende finder du yderligere informationer om Flensborgs koloniale forviklinger og videreførende materialer om emnerne kolonialisme, racisme og erindringskultur. Vi udvider samlingen løbende.

Flensborgs Koloniale Forviklinger
  • Christiansenparken – en have fra kolonitiden –  Christiansenparken i Flensborg er et eksempel på, hvordan handelen med kolonivarer, især sukker, har præget og stadigvæk præger byens infrastruktur. Haven blev anlagt af Andreas Christiansen senior og hans søn, Andreas Christiansen junior i første fjerdedel af det 19. århundrede. Haven blev finansieret af overskuddet fra sukkerhandelen. Tusindvis af sorte mennesker blev slavegjort, bortført og tvunget til at arbejde på plantager til sukkerproduktion. I en tekst skrevet i anledning af renoveringen af parken ser vi nærmere på Christiansenparkens koloniale forviklinger.
  • Fireburn Files – Fireburn var et plantagearbejderoprør i 1878 i den danske koloni på St. Croix. Arkivet tilgængeliggør dokumenter fra det danske kolonistyre, der omhandler dette oprør.
  • Dansk Vestindien – Historiens kilder – På denne side kan du søge efter arkivalier fra den danske kolonitid i Rigsarkivets databaser.
  • Literatursamling om Flensborgs koloniale forviklinger – Flensborgs Postkoloniale Bytursinitiativ har en litteraturliste på deres hjemmeside, hvor du kan læse videre.
Kolonialisme

Der er et væld af uddannelses- og informationsmateriale om emnet kolonialisme. Vi har nedenfor listet nogle materialer, som vi mener giver en god og interessant introduktion til emnet.

  • Slave Voyages ist eine Website, die Aufzeichnungen von der Versklavung und Verschleppung von mehr als 12 Milionen Afrikaner:innen zugänglich macht. Auf der Website befinden sich unter anderem Visualisierungen der Routen des transatlantischen Versklavungshandels, verschiedene Datenbanken, Lehrmaterialien und Bildmaterial. Die Website ist ausschließlich auf Enlisch, Spanisch und Portugiesisch verfügbar.
  • Undervisningsmateriale om dansk kolonialisme i Caribien fra Museum Vestsjælland– Museum Vestsjælland har samlet undervisningsmateriale, der giver et overblik over dansk kolonialisme i Caribien og Dansk-Vestindiens historie. Som forhenværende dansk by deler Flensborg også store dele af denne historie. Materialet indeholder opgaver og diskussionsspørgsmål til eleverne. Materialet findes på dansk og engelsk og henvender sig ifølge museet til unge fra 7. til 10. klassetrin.
  • CARICOM Reparations Commission -Kolonialisme, den transatlantiske slavehandel og det racialiserede system af slavegørelse har forårsaget nogle af de mest forfærdelige forbrydelser mod menneskeheden. Krav om tilbagebetaling og erstatning for disse forbrydelser er centrale for oprejsning og retfærdighed. CARICOM er en kommission, som har til formål at studere og udvikle erstatningsforslag til afro-amerikanere, der kæmper for genoprettende retfærdighed i Caribien og det bredere Amerika. På deres hjemmeside kan der findes mere information om baggrunden for reparationer og en 10-punkts reparationsplan.

Erindringskultur i Slesvig-Holsten
  • Sønderjylland-Schleswig Kolonial er et projekt, der har til formål at revurdere de koloniale referencer i regionen mellem Ejderen og Kongeåen. Projektet har blandt andet produceret et kort over koloniale mindesmærker og en antologi, hvor de koloniale forviklinger i regionen diskuteres.
  • Resolutionsanbefaling til delstatsparlamentet for et “koncept for revurdering af statens kolonihistorie” – Efter anmodning fra det politiske parti SSW i januar 2022, skrev uddannelsesudvalget i Slesvig-Holstens delstatsparlament en resolutionsanbefaling til statens parlament. I denne indstilling beder den delstatsparlamentet om at vedtage et “koncept for at komme overens med statens kolonihistorie”, som blandt andet omfatter skabelsen af et erindringskoncept.
  • Statslig handlingsplan mod racisme – I juni 2021 vedtog regeringen den statslige handlingsplan mod racisme i forbindelse med koalitionsaftalen. Handlingsplanen indeholder 31 tiltag mod racisme, herunder at komme overens med kolonialismen (oplyst på side 97).